Loading ...

Riadenie nákupného centra efektívne a s prehľadom!

Zaveďte poriadok do správy nájomných zmlúv

Zrýchlite fakturačné činnosti

Zefektívnite údržbu a energetický manažment

Vyhnite sa neprehľadným a zložitým procesom

Administratívne a ekonomické činnosti súvisiace s riadením nákupného centra sú neraz prácne a časovo náročné. Prípravy faktúr, rozpočtov, rôznych reportov, rovnako ako aj technická správa potrebujú vychádzať z prehľadných dát, aby tieto činnosti neboli zbytočne komplikované a pomalé.  Pri sledovaní spotrieb energií a ich rozúčtovávaní chýba jednoduchosť, lepšia prehľadnosť  a automatizácia úkonov.  

Informačný systém Chastia poskytuje hotové a v praxi overené riešenie pre komplexnú technickú a ekonomickú správu nákupného centra. 

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť. 

Benefity, s ktorými porastiete

automatizované procesy

Vďaka automatizácii procesov si so softvérom Chastia môžete zjednodušiť prípravy zmlúv, fakturácie, tvorby rozpočtov.

Prehľadný reporting

Systém vám umožní prehľadne sledovať všetky potrebné ukazovatele a vytvárať spoľahlivé reporty.

Efektívna správa majetku

Do procesov riadenia údržby – plánovanej, preventívnej i neplánovanej softvér Chastia prináša efektívnosť.

naši zákazníci

Naše skúsenosti
v číslach
 

16rokov skúseností v segmente

300000 m2 spravovaných obchodných plôch

2000spravovaných obchodných prevádzok

Softvér ponúkajúci riešenia pre mnohé oblasti

Softvér Chastia prináša riešenia do mnohých oblastí. Softvér je navyše modulárny, čo zákazníkovi umožňuje grafický informačný systém budovať postupne.

Jednoduchá príprava a evidencia nájomných zmlúv

Systém Chastia umožňuje jednoduché generovanie a prípravu nájomných zmlúv na základe upraviteľných šablón dokumentov kompatibilných s MS Word.

Hromadná fakturácia

Softvér zjednodušuje hromadnú fakturáciu v celom nákupnom centre. Umožňuje fakturovať akúkoľvek službu alebo energiu, pričom podporuje rôzne formy fakturácie podľa slovenskej a českej legislatívy.

Rozpočítavanie prevádzkových nákladov

Chastia poskytuje riešenie ako efektívne mesačne i ročne rozpočítavať náklady za jednotlivé prevádzky nákupného centra.

Tvorba rozpočtov

Softvér umožňuje tvoriť rôzne varianty nákladových a výnosových častí rozpočtov.

Automatizovaný reporting

Systém Chastia dáva možnosti ako získavať prehľadné porovnania nákladov a výnosov, v reálnom čase a v jednom reporte sledovať čerpanie rozpočtu, stav fakturácií a pohľadávok.

Riadenie údržby

Softvér poskytuje solídne podklady pre plánovanú údržbu na základe predpisov a vyhlášok a prostredníctvom webovej aplikácie Chastia ONE aj pre neplánovanú údržbu.

Helpdesk a klientská zóna

Riešenia CHASTIE ponúkajú možnosť nájomcom prevádzok nahlasovať požiadavky na údržbu a opravy pomocou webového rozhrania.

Energetický manažment

Kvalitné reporty sú pre vedenie nákupného centra východiskom pre správne rozhodnutia pri riadení prevádzky.

Referencie

Vaše ďalšie kroky

Dohodnite si stretnutie s naším pracovníkom. Pozrieme sa na to, ako fungujú vaše súčasné procesy a aké máte očakávania. 

Navrhneme riešenie presne podľa toho, čo potrebujete. 

Nasadíme Informačný systém Chastia a riadenie vašej spoločnosti bude prehľadné a efektívne.

Podporte rozvoj spoločnosti novým softvérom

Ak by administratíva spojená s nájomnými vzťahmi bola príliš zložitá a pomalá, predstavovala by pre riadenie nákupného centra zvýšené nároky na prácu a čas. Málo prehľadné evidencie bez jednotnej informačnej databázy by mohli spomaľovať procesy v technickej i ekonomickej oblasti, viesť k nepresným údajom, čo sa môže nepríjemne odraziť pri plánovaní a tvorbe rozpočtov. To všetko môže mať vplyv na vyššie finančné náklady.  

Informačný systém Chastia prináša do technického a ekonomického riadenia nákupného centra úsporu práce, optimálnejšie využitie pracovného času zamestnancov, znižovanie chybovosti. Systém umožní lepší prehľad v evidenčných činnostiach, rýchlejšie riešenie administratívnych záležitostí a procesov údržby. Pre každé nákupné centrum to v závere môže znamenať úsporu nákladov a zvýšenie zisku.